Nye utgivelser
HANDLEKURV
 Handlekurven er tom
Rettigheter og vilkår 

Retningslinjer for bruk av fagbokforlaget.no, vigmostadbjorke.no, okforlaget.no og eideforlag.no

Disse internettsidene er underlagt vilkårene nedenfor:

Personvernhensyn
For å handle på våre nettsider, må du oppgi en e-postadresse og ditt navn og adresse til oss.  Disse opplysningene lagres i våre systemer i forbindelse med bestillinger du gjør og nyhetsbrev du abonnerer på. Opplysningene behandles konfidensielt og i henhold til personvernlovgivningen. De vil ikke under noen omstendigheter bli videreformidlet eller solgt videre til noen tredjepart. Informasjonskapsler («cookies») benyttes kun i forbindelse med kjøp i nettbutikken. Kapslene slettes så snart bestillingen er sendt, eller så snart nettleseren avsluttes, og benyttes ikke til noen form for sporing eller logging.

Vi tar ikke ansvar for administrasjon av eller lovligheten av innhold på internettsider som vi lenker videre til. Dersom du oppdager at vi lenker til nettsider som har et ulovlig eller krenkende innhold, er vi takknemlige for å få beskjed. Ta kontakt med oss på telefon 55 38 88 00 eller send en e-post til webmaster@fagbokforlaget.no.

Les mer om bruken av cookies på våre sider

Varemerkerettigheter og åndsverk
Vi og våre samarbeidspartnere forbeholder oss alle rettigheter til varemerker, opphavsrettslig beskyttet materiale og annet rettsbeskyttet innhold på våre internettsider. Materiale kan kun lastes ned til personlig, ikke-kommersiell virksomhet. Bokhandlere og andre som har avtale om salg av våre bøker, eller media som omtaler eller anmelder utgivelser fra Fagbokforlaget, har lov til å laste ned forsidebilder til bruk i forbindelse med dette. Det nedlastede materialet kan ikke kopieres, bearbeides eller på annen måte benyttes til handlinger forbeholdt innehaveren av de immaterielle rettighetene, uten rettighetshaverens skriftlige samtykke.

Vi forbeholder oss retten til å rettslig forfølge brukere som krenker våre immaterielle rettigheter eller på annet vis misbruker våre internettsider, eller innholdet på dem.


Opprettet: 25.01.2007 kl. 13:22, endret: 29.07.2013 kl. 15:36
 
NYHETER
Vi gratulerer samene i Norge med Samefolkets dag, lørdag 6. februar.
Norsk salmebok 2013 inneholder 15 salmer på hvert av de tre samiske språk (Lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk). En av disse salmene har vi valgt som månedens salme i februar.
05.02.2016
 
Pasjonssalmer til fastetiden
Halgrímur Péturssons Pasjonssalmer er det viktigste verket i den religiøse litteraturen på Island. Arve Brunvoll har gjendiktet salmene til nynorsk i boken «Opp, mi sjel, for Herren kved» (Eide forlag, 2014). Arve Brunvoll har også utarbeidet en plan for lesing av pasjonssalmene, for hver dag i fastetiden. Første lesning starter lørdag før fastelavnssøndag.
03.02.2016
 
Norsk salmebok 2013 i punktskrift
Salmene til de kristne høytidene er nå tilgjengelig i punktskrift for NLBs lånere. Resten av Norsk salmebok vil bli produsert forløpende.
11.05.2015
 
Nye digitale ressurser for menigheter
Hymns in English og Norsk salmebok, besifringsutgave foreligger nå også i digitalutgave. For menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase, inngår disse digitale utgavene gratis i abonnementet. Menigheter kan også abonnere på digitalutgave av Hymns in English og Besifringsutgaven uten andre abonnementer.
10.09.2014
 
Informasjon om Agrando og Eide forlag
Agrando og Eide forlag er kommet til enighet om å åpne tilgang til alle ressurser inkludert Salmebok 2013 fra og med i dag. Begge parter beklager konsekvensene dette har medført for den enkelte bruker. Det er fortsatt noen uløste spørsmål, men begge parter er enige om at disse skal løses så raskt som mulig uten ytterligere konsekvenser for sluttbrukerne.
17.06.2014