Nye utgivelser
HANDLEKURV
 Handlekurven er tom
Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur - Bilder og arkitektur
Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur - Bilder og arkitektur
KRL-biblioteket
Tobiassen, Tormod; Elstad, Hallgeir og Norderval, Kristin M.
Utgitt: 01.01.2007
Pris:  329,–
Fagbokforlaget
149 sider
I salg
ISBN: 978-82-450-0150-1
Vurderingseksemplar
I de senere år har skolens KRL-undervisning fått en dreining i retning av kulturelle og kunstneriske sider ved religioner og livssyn. I den anledning har det vist seg behov for kortfattede oversikter om Europas kristne arv fra antikken og til nyere tid, slik den blant annet kommer til uttrykk i bilder og arkitektur. Denne lille boka, Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur – bilder og arkitektur, er et forsøk på å gi en slik oversikt og konsentrert innføring ved å rendyrke sammenhengen mellom kristendomshistorien og kunsthistorien. Det sier seg selv at langt fra alt og alle som det er verdt å nevne i denne forbindelse, lar seg omtale innenfor disse få og små sidene. Men forfatterne gir en oversikt over hovedelementene i de historiske fasene og trendene. Og de nevner, viser og kommenterer en rekke sentrale personer og kunstverk. Det geografiske perspektivet er Europa og Norge.

Boka er i første rekke beregnet på lærerstudenter og lærere. Imidlertid er den ikke i særlig grad styrt av læreplanenes detaljerte føringer, men følger, som antydet, heller kunsthistoriens «store tradisjon». Boka henvender seg dermed til et bredere publikum av kunst- og kulturinteresserte.

Tormod Tobiassen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Hans faglige bakgrunn er teologi og kunsthistorie. Han har undervist lærerstudenter i over tjue år og underviser også
i bibelhebraisk. Tobiassen har skrevet og bidratt til flere lærebøker innenfor sine fagområder, blant annet KRLE-bibliotekets
Bibelens første del – Det gamle testamente eller TANAK og internettboka
Like til jordens ender.

Hallgeir Elstad er professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har gitt ut flere bøker, blant annet Nyere norsk kristendomshistorie i KRLE-biblioteket. 2004–2005 var han rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord, Tromsø.

Kristin M. Norderval er høgskolelektor ved Høgskolen i Tromsø, der hun har undervist i ti år. Hun har faglig bakgrunn i kristendomskunnskap og kunsthistorie. Hun har skrevet boka Mot Strømmen om kvinnelige teologer før og nå og har utgitt flere publikasjoner innenfor trosopplæring/pedagogikk.

KRL-biblioteket:
Dette heftet er en del av KRL-biblioteket, som er et nytt pensumalternativ innenfor KRL-faget. Fagbokforlaget har invitert en rekke ledende fagfolk til å skrive om det fagområdet de har arbeidet mye med. På denne måten formidles de ulike KRL-temaene av personer som kjenner faget og målgruppen godt. KRL-biblioteket er også til stor nytte for både lærere i grunnskolen og andre som interesserer seg for emner innenfor religion, livssyn og filosofi. Fagredaktør for serien er Olav-Kansgar Straum.

Se flere bøker i kategorien Pedagogikk
Bøker av Tobiassen, Tormod; Elstad, Hallgeir; Norderval, Kristin M.
  1 til 7 av 7  
Forfatter/Tittel Utgitt Pris Kjøp
Nyere norsk kristendomshistorie
Elstad, Hallgeir
mar 2005
I salg
219,–
En kraft og et salt i menigheden
Elstad, Hallgeir J.
jan 2007
I salg
362,–
Illustrert norsk kristendomshistorie
Elstad, Hallgeir og Halse, Per
jul 2002
I salg
689,–
Teologi og modernitet
Elstad, Hallgeir; Rasmussen, Tarald
sep 2011
I salg
419,–
I dialog
Elstad, Hallgeir; Stiftelsen kirkeforskning
jan 2007
I salg
Gratis
Bibelens første del - Det gamle testamente eller Tanak?
Tobiassen, Tormod
aug 2004
I salg
215,–
Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur - Bilder og arkitektur
Tobiassen, Tormod; Elstad, Hallgeir og Norderval, Kristin M.
jan 2007
I salg
329,–
Understreket kolonnetittel markerer sortering. Klikk kolonnetittel på nytt for å sortere i omvendt rekkefølge.
 
NYHETER
Vi gratulerer samene i Norge med Samefolkets dag, lørdag 6. februar.
Norsk salmebok 2013 inneholder 15 salmer på hvert av de tre samiske språk (Lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk). En av disse salmene har vi valgt som månedens salme i februar.
05.02.2016
 
Pasjonssalmer til fastetiden
Halgrímur Péturssons Pasjonssalmer er det viktigste verket i den religiøse litteraturen på Island. Arve Brunvoll har gjendiktet salmene til nynorsk i boken «Opp, mi sjel, for Herren kved» (Eide forlag, 2014). Arve Brunvoll har også utarbeidet en plan for lesing av pasjonssalmene, for hver dag i fastetiden. Første lesning starter lørdag før fastelavnssøndag.
03.02.2016
 
Norsk salmebok 2013 i punktskrift
Salmene til de kristne høytidene er nå tilgjengelig i punktskrift for NLBs lånere. Resten av Norsk salmebok vil bli produsert forløpende.
11.05.2015
 
Nye digitale ressurser for menigheter
Hymns in English og Norsk salmebok, besifringsutgave foreligger nå også i digitalutgave. For menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase, inngår disse digitale utgavene gratis i abonnementet. Menigheter kan også abonnere på digitalutgave av Hymns in English og Besifringsutgaven uten andre abonnementer.
10.09.2014
 
Informasjon om Agrando og Eide forlag
Agrando og Eide forlag er kommet til enighet om å åpne tilgang til alle ressurser inkludert Salmebok 2013 fra og med i dag. Begge parter beklager konsekvensene dette har medført for den enkelte bruker. Det er fortsatt noen uløste spørsmål, men begge parter er enige om at disse skal løses så raskt som mulig uten ytterligere konsekvenser for sluttbrukerne.
17.06.2014