Nye utgivelser
HANDLEKURV
 Handlekurven er tom
På innsiden - en gudstjenesteguide
På innsiden - en gudstjenesteguide
Eide, Sindre
Utgitt: 05.02.2013
Pris:  151,–
Eide
46 sider
I salg
ISBN: 978-82-514-0794-6
Dette heftet gir hjelp til å komme på innsiden av gudstjenesten, tenke gjennom hva gudstjeneste er, hvordan gudstjenesten er bygget opp, og hva de enkelte delene og leddene betyr. Hvorfor synger vi Kyrie eleison? Hvor hentes gudstjenesten bibeltekster fra? Hvorfor kalles pengeinnsamlingen i gudstjenesten takkoffer? Hvorfor sier presten «Kom, for alt er ferdig» som innbydelse til nattverdmåltidet?

Målgruppen for heftet er både alminnelige kirkegjengere, menighetsrådsmedlemmer, medlemmer i gudstjenesteutvalg og andre gudstjenestemedarbeidere.

Se flere bøker i kategorien Gudstjenestereform 2011-2014
Bøker av Eide, Sindre
  1 til 4 av 4  
Forfatter/Tittel Utgitt Pris Kjøp
Handling og bønn må bli ett
Eide, Sindre
apr 2013
I salg
151,–
På innsiden - en gudstjenesteguide
Eide, Sindre
feb 2013
I salg
151,–
På innsida – ein gudstenesteguide
Eide, Sindre
feb 2013
I salg
155,–
Handling og bøn må bli eitt
Eide, Sindre
apr 2013
I salg
151,–
Understreket kolonnetittel markerer sortering. Klikk kolonnetittel på nytt for å sortere i omvendt rekkefølge.
 
NYHETER
Vi gratulerer samene i Norge med Samefolkets dag, lørdag 6. februar.
Norsk salmebok 2013 inneholder 15 salmer på hvert av de tre samiske språk (Lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk). En av disse salmene har vi valgt som månedens salme i februar.
05.02.2016
 
Pasjonssalmer til fastetiden
Halgrímur Péturssons Pasjonssalmer er det viktigste verket i den religiøse litteraturen på Island. Arve Brunvoll har gjendiktet salmene til nynorsk i boken «Opp, mi sjel, for Herren kved» (Eide forlag, 2014). Arve Brunvoll har også utarbeidet en plan for lesing av pasjonssalmene, for hver dag i fastetiden. Første lesning starter lørdag før fastelavnssøndag.
03.02.2016
 
Norsk salmebok 2013 i punktskrift
Salmene til de kristne høytidene er nå tilgjengelig i punktskrift for NLBs lånere. Resten av Norsk salmebok vil bli produsert forløpende.
11.05.2015
 
Nye digitale ressurser for menigheter
Hymns in English og Norsk salmebok, besifringsutgave foreligger nå også i digitalutgave. For menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase, inngår disse digitale utgavene gratis i abonnementet. Menigheter kan også abonnere på digitalutgave av Hymns in English og Besifringsutgaven uten andre abonnementer.
10.09.2014
 
Informasjon om Agrando og Eide forlag
Agrando og Eide forlag er kommet til enighet om å åpne tilgang til alle ressurser inkludert Salmebok 2013 fra og med i dag. Begge parter beklager konsekvensene dette har medført for den enkelte bruker. Det er fortsatt noen uløste spørsmål, men begge parter er enige om at disse skal løses så raskt som mulig uten ytterligere konsekvenser for sluttbrukerne.
17.06.2014