Nye utgivelser
HANDLEKURV
 Handlekurven er tom
Norsk salmebok datautgave
Norsk salmebok datautgave
Utgitt: 07.10.2014
Pris:  439,– ink.mva
Eide
I salg
ISBN: 978-82-514-0808-0
NORSK SALMEBOK, datautgave | datautgåve

Inneholder «Norsk Salmebok 2013» med alle salmene, bønne-bok, katekisme, noen enkle liturgier og alle registre. «Hymns in English» er også med.
Det er mulig å søke etter alle ord og ordkombinasjoner i hele teksten, og slå opp på alle salmer. Alle salmer har enkel avspillingsmulighet.
Selve programmet er fra DataBibelen™ GodSpeed® og kjører på PC, Mac og Linux. Alle vanlige pc-er fungerer, nøyaktige systemkrav er på DataBibelen.no

Inneheld «Norsk Salmebok 2013» med alle salmane, bønebok, katekisme, nokre enkle liturgiar og alle register. «Hymns in English» er også med.
Ein kan søkja etter alle ord og ordkombinasjonar i heile teksten, og slå opp på alle salmane. Det er enkelt å spela av alle salmane.
Sjølve programmet er frå DataBibelen™ GodSpeed® og køyrer på PC, Mac og Linux. Alle vanlege pc-ar fungerer, nøyaktige systemkrav er på DataBibelen.no
 
NYHETER
Vi gratulerer samene i Norge med Samefolkets dag, lørdag 6. februar.
Norsk salmebok 2013 inneholder 15 salmer på hvert av de tre samiske språk (Lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk). En av disse salmene har vi valgt som månedens salme i februar.
05.02.2016
 
Pasjonssalmer til fastetiden
Halgrímur Péturssons Pasjonssalmer er det viktigste verket i den religiøse litteraturen på Island. Arve Brunvoll har gjendiktet salmene til nynorsk i boken «Opp, mi sjel, for Herren kved» (Eide forlag, 2014). Arve Brunvoll har også utarbeidet en plan for lesing av pasjonssalmene, for hver dag i fastetiden. Første lesning starter lørdag før fastelavnssøndag.
03.02.2016
 
Norsk salmebok 2013 i punktskrift
Salmene til de kristne høytidene er nå tilgjengelig i punktskrift for NLBs lånere. Resten av Norsk salmebok vil bli produsert forløpende.
11.05.2015
 
Nye digitale ressurser for menigheter
Hymns in English og Norsk salmebok, besifringsutgave foreligger nå også i digitalutgave. For menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase, inngår disse digitale utgavene gratis i abonnementet. Menigheter kan også abonnere på digitalutgave av Hymns in English og Besifringsutgaven uten andre abonnementer.
10.09.2014
 
Informasjon om Agrando og Eide forlag
Agrando og Eide forlag er kommet til enighet om å åpne tilgang til alle ressurser inkludert Salmebok 2013 fra og med i dag. Begge parter beklager konsekvensene dette har medført for den enkelte bruker. Det er fortsatt noen uløste spørsmål, men begge parter er enige om at disse skal løses så raskt som mulig uten ytterligere konsekvenser for sluttbrukerne.
17.06.2014