Nye utgivelser
HANDLEKURV
 Handlekurven er tom
Min første salmebok
Min første salmebok
Kirkerådet
Utgitt: 09.11.2015
Pris:  329,–
Eide
326 sider
I salg
ISBN: 978-82-514-0815-8
Salmer er poesi. Det går ikke lang tid før de små fester seg ved enkeltord og melodistrofer og begynner å synge med.  Salmene synges inn i barnets øre og sinn fra de er små og lager en klangbunn de har med seg resten av livet.
 
Min første salmebok  er en inngang til salmenes verden for barn fra 0 til 10 år og en døråpner til Norsk salmebok 2013 (N13). Salmene i Min første salmebok er hentet både fra Norsk salmebok 2013 og andre kilder. Her er salmer som har fulgt oss i generasjoner, og salmer og sanger fra vår egen tid. Det varierte sangutvalget gjør dette til en bok som vil følge barnet i mange år.
 
Alle melodiene i boken har noter med besifring. Det finnes også innspilling av alle sangene som du enkelt finner med QR-kode eller nettleser.
 
Ida Eva Margrethe Neverdahl
har laget tegneseriestriper til hvert av bokens kapitler. Her vil barn kunne gjenkjenne situasjoner fra sin egen hverdag. Stripenes bilder og teksten i snakkeboblene vil gi hjelp til å samtale om innholdet i kapitlene.

Min første salmebok er utarbeidet av Eide forlag i samarbeid med Den norske kirke / Kirkerådet.
Vårt ønske er at boken skal være en døråpner for salmesang både for små og større barn.


Se flere bøker i kategorien Gudstjenestereform 2011-2014

Ingen treff ved søk i webshopen!

 
NYHETER
Vi gratulerer samene i Norge med Samefolkets dag, lørdag 6. februar.
Norsk salmebok 2013 inneholder 15 salmer på hvert av de tre samiske språk (Lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk). En av disse salmene har vi valgt som månedens salme i februar.
05.02.2016
 
Pasjonssalmer til fastetiden
Halgrímur Péturssons Pasjonssalmer er det viktigste verket i den religiøse litteraturen på Island. Arve Brunvoll har gjendiktet salmene til nynorsk i boken «Opp, mi sjel, for Herren kved» (Eide forlag, 2014). Arve Brunvoll har også utarbeidet en plan for lesing av pasjonssalmene, for hver dag i fastetiden. Første lesning starter lørdag før fastelavnssøndag.
03.02.2016
 
Norsk salmebok 2013 i punktskrift
Salmene til de kristne høytidene er nå tilgjengelig i punktskrift for NLBs lånere. Resten av Norsk salmebok vil bli produsert forløpende.
11.05.2015
 
Nye digitale ressurser for menigheter
Hymns in English og Norsk salmebok, besifringsutgave foreligger nå også i digitalutgave. For menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase, inngår disse digitale utgavene gratis i abonnementet. Menigheter kan også abonnere på digitalutgave av Hymns in English og Besifringsutgaven uten andre abonnementer.
10.09.2014
 
Informasjon om Agrando og Eide forlag
Agrando og Eide forlag er kommet til enighet om å åpne tilgang til alle ressurser inkludert Salmebok 2013 fra og med i dag. Begge parter beklager konsekvensene dette har medført for den enkelte bruker. Det er fortsatt noen uløste spørsmål, men begge parter er enige om at disse skal løses så raskt som mulig uten ytterligere konsekvenser for sluttbrukerne.
17.06.2014