Nye utgivelser
HANDLEKURV
 Handlekurven er tom
Pakketilbud Min første salmebok, 10 stk
Pakketilbud Min første salmebok, 10 stk
Utgitt: 04.12.2015
Pris:  2909,–
Eide
I salg (digital)
ISBN: 978-82-514-0820-2
Min første salmebok er en inngang til salmenes verden for barn fra 0 til 10 år.
Salmer er poesi. Det går ikke lang tid før de små fester seg ved enkeltord og melodistrofer og begynner å synge med. Salmene synges inn i barnets øre og sinn fra de er ganske små, og lager en klangbunn de har med seg resten av livet.

De 153 salmene er hentet både fra
Norsk salmebok 2013 og andre kilder. Boken inneholder enkle barnesalmer, salmer fra vår egen tid og kjernesalmer som har fulgt oss gjennom generasjoner. Alle melodiene i boken har noter med besifring. En QR-kode gir tilgang til å høre innspilling av alle salmene.

Hvert kapittel innledes med en tegneseriestripe. De tar utgangspunkt i hverdagslige situasjoner og gir hjelp til å samtale om innholdet i salmene.

Min første salmebok er utarbeidet i et samarbeid mellom Eide forlag og Den norske kirke / Kirkerådet. Vårt ønske er at boken skal være en døråpner for salmesang både for små og større barn.

Se flere bøker i kategorien Gudstjenestereform 2011-2014
 
NYHETER
Vi gratulerer samene i Norge med Samefolkets dag, lørdag 6. februar.
Norsk salmebok 2013 inneholder 15 salmer på hvert av de tre samiske språk (Lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk). En av disse salmene har vi valgt som månedens salme i februar.
05.02.2016
 
Pasjonssalmer til fastetiden
Halgrímur Péturssons Pasjonssalmer er det viktigste verket i den religiøse litteraturen på Island. Arve Brunvoll har gjendiktet salmene til nynorsk i boken «Opp, mi sjel, for Herren kved» (Eide forlag, 2014). Arve Brunvoll har også utarbeidet en plan for lesing av pasjonssalmene, for hver dag i fastetiden. Første lesning starter lørdag før fastelavnssøndag.
03.02.2016
 
Norsk salmebok 2013 i punktskrift
Salmene til de kristne høytidene er nå tilgjengelig i punktskrift for NLBs lånere. Resten av Norsk salmebok vil bli produsert forløpende.
11.05.2015
 
Nye digitale ressurser for menigheter
Hymns in English og Norsk salmebok, besifringsutgave foreligger nå også i digitalutgave. For menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase, inngår disse digitale utgavene gratis i abonnementet. Menigheter kan også abonnere på digitalutgave av Hymns in English og Besifringsutgaven uten andre abonnementer.
10.09.2014
 
Informasjon om Agrando og Eide forlag
Agrando og Eide forlag er kommet til enighet om å åpne tilgang til alle ressurser inkludert Salmebok 2013 fra og med i dag. Begge parter beklager konsekvensene dette har medført for den enkelte bruker. Det er fortsatt noen uløste spørsmål, men begge parter er enige om at disse skal løses så raskt som mulig uten ytterligere konsekvenser for sluttbrukerne.
17.06.2014