Nye utgivelser
HANDLEKURV
 Handlekurven er tom
Teologi og modernitet
Teologi og modernitet
Universitetsteologien i det 20. hundreåret
Elstad, Hallgeir; Rasmussen, Tarald
Utgitt: 08.09.2011
Pris:  419,–  Beklager utsolgt
Fagbokforlaget
Utsolgt, kommer ikke igjen
ISBN: 978-82-747-7500-8
Vurderingseksemplar
I Teologi og modernitet følgjer vi norsk universitetsteologi i det 20. hundreåret - eit hundreår med store og gjennomgripande endringar i det norske samfunnet. 14 forfattarar gjev bidrag til å ta opp sentrale utviklingsdrag - med eit fokus på den faglege utviklinga ved Det teologiske fakultetet, Universitetet i Oslo, landets eldste teologiske forskings- og utdanningsinstitusjon. Modernisering har gjerne vore nytta som eit samleomgrep på dei samansette utviklingsprosessane i denne perioden. Kyrkja og teologien vart sjølvsagt ikkje upåverka av desse endringsprosessane. På kva måte har teologien vore utfordra av eit samfunn i rask endring? Kva gjekk dei teologiske endringane ut på og kva førte dei til?
Bøker av Elstad, Hallgeir; Rasmussen, Tarald
  1 til 7 av 7  
Forfatter/Tittel Utgitt Pris Kjøp
Reformasjon nå
Aschim, Per Kristian og Rasmussen, Tarald (red.)
Ikke utgitt 529,–
Nyere norsk kristendomshistorie
Elstad, Hallgeir
mar 2005
I salg
225,–
En kraft og et salt i menigheden
Elstad, Hallgeir J.
jan 2007
I salg
362,–
Illustrert norsk kristendomshistorie
Elstad, Hallgeir og Halse, Per
jul 2002
I salg
699,–
Teologi og modernitet
Elstad, Hallgeir; Rasmussen, Tarald
sep 2011
I salg
419,–
I dialog
Elstad, Hallgeir; Stiftelsen kirkeforskning
jan 2007
I salg
Gratis
Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur - Bilder og arkitektur
Tobiassen, Tormod; Elstad, Hallgeir og Norderval, Kristin M.
jan 2007
I salg
339,–
Understreket kolonnetittel markerer sortering. Klikk kolonnetittel på nytt for å sortere i omvendt rekkefølge.
 
NYHETER
Vi gratulerer samene i Norge med Samefolkets dag, lørdag 6. februar.
Norsk salmebok 2013 inneholder 15 salmer på hvert av de tre samiske språk (Lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk). En av disse salmene har vi valgt som månedens salme i februar.
05.02.2016
 
Pasjonssalmer til fastetiden
Halgrímur Péturssons Pasjonssalmer er det viktigste verket i den religiøse litteraturen på Island. Arve Brunvoll har gjendiktet salmene til nynorsk i boken «Opp, mi sjel, for Herren kved» (Eide forlag, 2014). Arve Brunvoll har også utarbeidet en plan for lesing av pasjonssalmene, for hver dag i fastetiden. Første lesning starter lørdag før fastelavnssøndag.
03.02.2016
 
Norsk salmebok 2013 i punktskrift
Salmene til de kristne høytidene er nå tilgjengelig i punktskrift for NLBs lånere. Resten av Norsk salmebok vil bli produsert forløpende.
11.05.2015
 
Nye digitale ressurser for menigheter
Hymns in English og Norsk salmebok, besifringsutgave foreligger nå også i digitalutgave. For menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase, inngår disse digitale utgavene gratis i abonnementet. Menigheter kan også abonnere på digitalutgave av Hymns in English og Besifringsutgaven uten andre abonnementer.
10.09.2014
 
Informasjon om Agrando og Eide forlag
Agrando og Eide forlag er kommet til enighet om å åpne tilgang til alle ressurser inkludert Salmebok 2013 fra og med i dag. Begge parter beklager konsekvensene dette har medført for den enkelte bruker. Det er fortsatt noen uløste spørsmål, men begge parter er enige om at disse skal løses så raskt som mulig uten ytterligere konsekvenser for sluttbrukerne.
17.06.2014