Nye utgivelser
HANDLEKURV
 Handlekurven er tom
Nyheter

Pasjonssalmer til fastetiden

Halgrímur Péturssons Pasjonssalmer er det viktigste verket i den religiøse litteraturen på Island. Arve Brunvoll har gjendiktet salmene til nynorsk i boken «Opp, mi sjel, for Herren kved» (Eide forlag, 2014). Arve Brunvoll har også utarbeidet en plan for lesing av pasjonssalmene, for hver dag i fastetiden. Første lesning starter lørdag før fastelavnssøndag.
http://www.norsksalmebok.no/Media/Files/Hallgrimur-leseplan-u.dato


Den boka som har gjort mest inntrykk på meg i år er…

OPP, MI SJEL, FOR HERREN KVED

Hallgrímur Péturssons pasjonssalmar

Gjendikta av Arve Brunvoll

av Egil Morland
        
Hos oss har vi teke boka i bruk, éin salme – 50 salmar i alt – for kvar dag i førebuinga til påsken. Boka har gripe oss!

Vi har  ingenting i Noreg som kan samanliknast med den status desse pasjonssalmane har på Island. Der óg les dei ein av desse salmane kvar dag i fastetida – i rikskringkastinga. Det er ei ære å verta spurd om å lesa dei, og måten oppgåva vert løyst på er allment samtaletema! Den stolte Hallgrimskirkja som trunar over Reykjavik, med Leif Eiriksson speidande mot vest utanfor, er eitt av mange synlege vitemål om arven frå Hallgrim.

Kven var Hallgrímur Pétursson? Levetida hans var frå 1614-1674. Livet vart både eit eventyr og eit mareritt, og det er uråd å referera mykje her. Men lesaren kan gleda seg til å lesa det instruktive føreordet i boka, som tidlegare biskop Karl Sigurbjörnsson har skrive. Sikkert er det at Hallgrim var prøvd som i eld. Kanskje var det den grufulle sorga over å misse dottera Steinunn, tre år gamal, som forløyste denne innlevinga i Jesu liding og død, og som mest 400 år seinare framleis er det islandske folket si eige. Mange, svært mange, kan desse salmane utanatt.

Under lesinga må vi stogga stundom, ta opp att og smaka på det vi les. Orda, som vart til ved ein stein, stor nok til at Hallgrim fann livd for alle vindar medan han tenkte og skreiv, tek tak i oss.

Frå tid til anna kjem det påkosta utgåver av gamle soger i den felles nordiske kulturskatten, som t.d. Flatøybok. Det er årelange prosjekt for ei mengd fagfolk, med føreord av kongar og presidentar. Til samanlikning: Hallgrimurs/Brunvolls bok er i ei enkel, hefta utgåve. Det står ikkje i stil med innhaldet. Til gjengjeld kan ho bli allemanns eige. 
NYHETER
Vi gratulerer samene i Norge med Samefolkets dag, lørdag 6. februar.
Norsk salmebok 2013 inneholder 15 salmer på hvert av de tre samiske språk (Lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk). En av disse salmene har vi valgt som månedens salme i februar.
05.02.2016
 
Pasjonssalmer til fastetiden
Halgrímur Péturssons Pasjonssalmer er det viktigste verket i den religiøse litteraturen på Island. Arve Brunvoll har gjendiktet salmene til nynorsk i boken «Opp, mi sjel, for Herren kved» (Eide forlag, 2014). Arve Brunvoll har også utarbeidet en plan for lesing av pasjonssalmene, for hver dag i fastetiden. Første lesning starter lørdag før fastelavnssøndag.
03.02.2016
 
Norsk salmebok 2013 i punktskrift
Salmene til de kristne høytidene er nå tilgjengelig i punktskrift for NLBs lånere. Resten av Norsk salmebok vil bli produsert forløpende.
11.05.2015
 
Nye digitale ressurser for menigheter
Hymns in English og Norsk salmebok, besifringsutgave foreligger nå også i digitalutgave. For menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase, inngår disse digitale utgavene gratis i abonnementet. Menigheter kan også abonnere på digitalutgave av Hymns in English og Besifringsutgaven uten andre abonnementer.
10.09.2014
 
Informasjon om Agrando og Eide forlag
Agrando og Eide forlag er kommet til enighet om å åpne tilgang til alle ressurser inkludert Salmebok 2013 fra og med i dag. Begge parter beklager konsekvensene dette har medført for den enkelte bruker. Det er fortsatt noen uløste spørsmål, men begge parter er enige om at disse skal løses så raskt som mulig uten ytterligere konsekvenser for sluttbrukerne.
17.06.2014