De digitale ressursene er et godt og viktig verktøy for planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger så vel som salmekvelder og andre arrangementer. Den norske kirkes gudstjenestebibliotek (laget i samarbeid med Den norske kirke) inneholder både Norsk salmebok, Norsk koralbok, besifringssalmeboken, all liturgisk musikk, Tekstbok for Den norske kirke samt et utvalg engelskspråklige salmer.
Se under: Den norske kirkes gudstjenestebibliotek

Foruten de digitale ressursene som er laget i samarbeid med Den norske kirke, tilbyr Eide forlag en utfyllende database med salmer og sanger til bruk i gudstjenesten og kirkelige sammenhenger av mange slag.
Se under: Eides salmedatabase

KLIKK HER for priser og bestilling 

De digitale løsningene kan bestilles både av menigheter og privatpersoner. Man velger selv hvilke moduler man ønsker å abonnere på. Den norske kirkes gudstjenestebibliotek bestilles via www.gudstjeneste.no og har følgende moduler: 

Den norske kirkes salmedatabase
- Inneholder alle salmene fra Norsk salmebok 2013 
- To filformater; for storskjerm og papirutskrift 

Den norske kirkes salmedatabase / Nye salmer
- Oppdateres jevnlig med nye salmer
- Salmene i denne databasen blir utvalgt av Kirkerådet (suppleringssalmer) 

Liturgisk musikk for den norske kirke 
- Liturgisk musikk for menighet, liturg og medliturg
- To filformater; for storskjerm og papirutskrift 
- Alle liturgiske ledd (2020) er innspilt på video, klikk her: Den norske kirkes ressursbank 
- Inneholder den liturgiske musikken både fra 2020 og 2011 

Den norske kirkes koralbokdatabase 
- Noter med sats til alle salmer i Norsk salmebok 2013 
- Inneholder også de bibelske salmene og liturgiske sangene (nr. 900-991) 

Digital besifringssalmebok
- Noter med besifring til alle salmer i Norsk salmebok 2013 

Tekstbok for Den norske kirke 
- Kirkeårets tekster fra Bibelselskapets oversettelse (2011) 
- Inneholder de tilpasninger som Kirkerådet har gjort med tanke på tekstlesning i gudstjenesten 

Hymns in English 
- 95 gamle og nye salmer fra Norsk salmebok 2013 med engelsk tekst 
- Både originaltekster på engelsk og norske salmer oversatt til engelsk 
- Alle salmene har noter med besifring 

KLIKK HER for priser og bestilling 

Eides salmedatabase er en ekstraressurs som tilbys fra Eide forlag i samarbeid med Cantando musikkforlag. Salmedatabasen inneholder salmer som ikke står i Norsk salmebok, men som er velegnet for både kirkelige og private sammenhenger. Eides salmedatabase kan bestilles både av menigheter og privatpersoner. 

- Eides salmedatabase oppdateres fortløpende med nye og eldre salmer 
- Foruten salmer finner man her mer folkelige sanger og viser som passer for bruk i kirken (bl.a. salmer og sanger fra bedehustradisjonen) 
- Som abonnent på Eides salmedatabase kan man foreslå salmer det er naturlig å legge til i databasen 
- Man finner salmene ved å søke på tittel, opphavspersoner eller ut fra kirkeårstid og register 
- Salmene leveres som PDF med første vers i noter og påfølgende vers i tekst (eller versjon uten noter, med alle vers i tekst) 
- PDF leveres i to formater, for storskjerm og for utskrift (A5) 
- Når en salme tas ut til bruk, registreres dette samtidig enkelt hos TONO 
- Alt innhold i Eides salmedatabase er korrekturlest og gjennomgått av rettighetshaverne 

FOR BESTILLING OG PRISER, kontakt oss på epost: post@eideforlag.no