Eide forlag utgir et mangfold av bøker til kirkelig og personlig bruk. Samarbeidet med Den norske kirke om utgivelse av salme- og gudstjenestebøker danner en solid bærebjelke i forlaget. I tillegg kommer et rikt og allsidig utvalg litteratur til bruk i kirke og hjem.

Eide forlag er en del av forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS. I samme forlagsfamilie finnes også Fagbokforlaget (fag- og lærebøker), allmennforlaget Vigmostad & Bjørke, Bladkompaniet samt Cantando musikkforlag og Norsk Noteservice (noter for kor, orgel, kirke og menighet, korps, band m.m.). 

FORLAGSREDAKTØR

Gisle Skeie er forlagsredaktør i Eide forlag og har kontor hos Vigmostad & Bjørke AS i Oslo (St. Olavs gate 12). Gisle er teolog med lang erfaring fra ulike former for kommunikasjonsarbeid, særlig innen tekst og musikk.

kontaktinformasjon
gisle.skeie@eideforlag.no 
938 70 768 

Foruten forlagsredaktøren benytter Eide forlag seg av et nettverk dyktige konsulenter og rådgivere, både eksterne medarbeidere og øvrige ansatte i det store forlagshuset Eide forlag er en del av.

HISTORIKK

Eide forlag ble etablert i 1880 av Johan Wilhelm Eide, som også grunnla avisen Bergens Tidende. I 125 år gikk forlaget gjennom mange ulike perioder med forskjellige eiere, skiftende forlagsprofil og varierende grader av aktivitetsnivå.

I 2005 ble Eide forlag kjøpt av forleggerne Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke, og Eide ble det naturlige forlagsvalget da Vigmostad & Bjørke fikk oppdraget fra Kirkerådet med å gi ut bøker for Den norske kirke.