Eide forlag utgir et mangfold av bøker til kirkelig og personlig bruk. Samarbeidet med Den norske kirke om utgivelse av salme- og gudstjenestebøker danner en solid bærebjelke i forlaget. I tillegg kommer et rikt og allsidig utvalg litteratur til bruk i kirke og hjem.

Eide forlag er en del av forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS. I samme forlagsfamilie finnes også Fagbokforlaget (fag- og lærebøker), allmennforlaget Vigmostad & Bjørke, Bladkompaniet samt Cantando musikkforlag og Norsk Noteservice (noter for kor, orgel, kirke og menighet, korps, band m.m.). 

HISTORIKK

Eide forlag ble etablert i 1880 av Johan Wilhelm Eide, som også grunnla avisen Bergens Tidende. I 125 år gikk forlaget gjennom mange ulike perioder med forskjellige eiere, skiftende forlagsprofil og varierende grader av aktivitetsnivå.

I 2005 ble Eide forlag kjøpt av forleggerne Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke, og Eide ble det naturlige forlagsvalget da Vigmostad & Bjørke fikk oppdraget fra Kirkerådet med å gi ut bøker for Den norske kirke.