Gudstjeneste for Den norske kirke, supplement 1, bokmål
Forfattere:
ISBN:
9788251408165
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
110
Gudstjeneste for Den norske kirke, supplement 1, bokmål

Gudstjeneste for Den norske kirke, supplement 1, bokmål

Om anskaffelse av supplerende ark til gudstjenestepermen

Kirkemøtet har i årene etter at gudstjenestereformen ble innført i 2011, vedtatt flere liturgisaker. Disse er nå trykket i begge målformer og foreligger i et format som gjør at de kan settes inn i gudstjenestepermen. Det gjelder følgende liturgisaker, som inngår i én og samme pakke:

  *   Dagens bønn/Dagens bøn - som er bønn for hver kirkeårsdag, med to messetoner
  *   Liturgi for Velsignelse av hus og hjem/Velsigning av hus og heim
  *   Tekstrekke for bibelske salmer/Tekstrekkje for bibelske salmar som angir bibelsk salme til hver kirkeårsdag
  *   Forenklet bruk av Tekstbok for Den norske kirke/Forenkla bruk av Tekstbok for Den norske kyrkja

Da gudstjenestereformen ble innført fra 2011, ble det sendt et e-brev til alle fellesråd og bispedømmekontorer om anskaffelse av det nye gudstjenestemateriellet (11. november 2011). Dette gjaldt anskaffelse av 3 gudstjenestepermer i hver kirke i, samt én gudstjenesteperm til hver av kirkemusikerne, til prester, kateketer, diakoner og andre som har biskopens godkjenning til å holde gudstjeneste (jf. Regler om liturgisk inventar og utstyr, § 18, vedtatt av Kirkemøtet 2015).

Gudstjenestepermene skal til enhver tid være oppdatert med det materialet Kirkemøtet gjør vedtak om. Det vises her til e-brevet fra 2011 hvor det sies at ordningen med ringperm gjør det mulig å sette inn også «nye liturgier som etter hvert vil komme». Nå er det første gang dette skjer.

Kirkerådet har forhandlet med Eide forlag om pris for denne pakken med supplerende ark til gudstjenestepermen.
Prisen pr pakke (inkludert frakt) er satt til kr 152.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
177,-