Salmebok 2008
Forfattere:
ISBN:
9788251407274
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
584
Salmebok 2008

Salmebok 2008
Forslag til ny norsk salmebok: Del 1: De nye salmene

Dette salmebokforslaget er en del av den innstillingen om «reform av kirkens gudstjenesteliv» som Kirkerådet sender til høring på grunnlag av det utredningsarbeid Nemnd for gudstjenesteliv har slutt-ført i april 2008. Forslaget er utarbeidet av Nemnd for gudstjenestelivs underutvalg for salmer og salmebøker (UU5).

Denne salmeboken inneholder 359 nye salmer fra de over 4000 som ble vurdert av utvalget. Salmene i boken er det nye tilfanget av salmer som utvalget foreslår for hørings-instansene. På kirken.no finnes register over Salmer fra Norsk Salmebok og Salmer 1997 som er foreslått tatt med inn i de nye bøkene.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
69,-